Kimswerd

Het dorp Kimswerd ligt ongeveer 9 minuten vanaf Zurich dat helemaal aan de westkant van Friesland ligt. Ook ligt het 10 minuten rijden van Harlingen vandaan. Het dorp Kimswerd heeft een paar honderd inwoners, iets meer dan 600 om precies te zijn. Kimswerd is in het bezit van verschillende rijksmonumenten en hier kun je ook het standbeeld vinden van Grutte Pier. Hij was namelijk tijdens de 15e eeuw de held van het dorp.

De Laurentiuskerk in Kimswerd

KimswerdWaar staat het dorp Kimswerd nog meer bekend om? Wanneer je door het dorp heen rijdt of een leuke wandeling maakt, zul je zien dat er ook een kerkgebouw staat. Deze kerk is namelijk gebouwd op een terp waardoor het hoog staat en dus goed te zien is. De naam van deze kerk is De Laurentiuskerk en het oudste gedeelte ervan komt uit het jaar 1050. Dat wil zeggen dat een deel van de kerk al eeuwenoud is en al meer dan 960 jaar op dezelfde plaats staat. Best indrukwekkend dus!

Het tufstenen schip in Romaanse stijl komt uit de 11e eeuw en in de tweede helft van de 13e eeuw kreeg de kerk ook een priesterkoor. Dit was geen zangkoor, maar had te maken met de bouw van de kerk. Vaak bevindt het hoofdaltaar zich hier. Aan de noordkant van het gebouw kun je boven de ingang een timpaan uit de 12e of 13e eeuw zien. Deze is uit rood zandsteen gemaakt en heeft een sarcofaagdeksel. Een sarcofaag is een stenen doodskist. In de romaanse tijd was het gebruikelijk om overledenen op die manier te begraven. De deksel van het sarcofaag is versierd met zowel een rankenmotief als een mannenkop.

De Laurentiuskerk verder opgeknapt

Later is de zuidgevel van De Laurentiuskerk opgeknapt door beklamping. In de 12e eeuw zorgde men ervoor dat de kerktoren die gemaakt is van tufstenen, hoger werd. Eeuwen later in het jaar 1516 werd de toren hoger gemaakt door middel van bakstenen. Ook is de kerk in het bezit van een gegoten klok. Wanneer je binnen in de kerk staat en omhoog kijkt, ontdek je het houten tongewelf. In het jaar 1695 is de hele binnenkant van de kerk vernieuwd door laat-maniëristische stijl toe te passen. Deze stijl komt voort uit de Italiaanse kunst en zie je dus ook vaak terug in schilderijen.

Wanneer je deze kerk bezoekt zul zien dat de preekstoel gesneden Bijbelse afbeeldingen bevat en dat er een koorafscheiding is. Het sierlijke in deze kerk komt terug in de kolommen die getordeerd zijn. In deze kerk kun je plaatsnemen op een herenbank die overhuifd is of op de kerkbanken waar je gesneden wangstukken in ziet. Hier staan de familiewapens in afgebeeld van familie Heemstra en familie Tijara. Ook heeft de kerk een doophek. Het orgel dat je in deze kerk kunt zien en horen komt uit het jaar 1858.

Vorig artikelGerkesklooster
Volgend artikelGoingarijp