De Stenen man Harlingen (Stiennen man)

De Stenen man is een standbeeld dat in het jaar 1576 in Harlingen is geplaatst. Dit rijksmonument, in het Fries genaamd “de Stiennen man” is te vinden op de Westerzeedijk, de plek waar nu ook het strand in Harlingen is. In dit jaar brak een watersnood uit dat de naam Allerheiligenvloed heeft gekregen. Door deze zware storm heen werden de dijken rondom heel de Nederlandse en Belgische kust zwaar geteisterd. Ook in Harlingen ging het er hard aan toe, zo hard dat alles op alles gedaan moest worden om de dijken zo snel mogelijk te herstellen. Alle Friezen ingezet om de dijken zo snel mogelijk te herstellen. En dat alles onder leiding van de toenmalige stadhouder van Friesland, Casper de Robles.

Geschiedenis Rijksmonument De stenen Man

Stenen Man HarlingenZoals je kan voorstellen stonden de Friezen niet te springen om tijdens deze storm naar buiten te gaan. Het was een gevaarlijke taak maar het moest toch gebeuren. Er werd daarom door de Robles commissie een leger samengesteld van maar liefst 3300 man. Dokwerkers verdeeld in verschillende teams van 300 mensen die geleid werden door een kapitein. Aan de Westerzeedijk werd, evenals alle andere dijken elke dag van 5 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds gewerkt. Zelfs als je niet wilde werken werd je verplicht gesteld. Weigerde je nog steeds dan werd je volgens de verhalen aan de galg gehangen die op de dijk aanwezig was. Zo zorgde de kapitein ervoor dat de orde gehouden werd en het land gered werd van een grote catastrofe. Met vele palen werd de dijk onder verdeeld in vakken. En elk team werkte aan een vak totdat de dijk volledig hersteld was.

In het jaar 1575 is de heel dijk hersteld, hierna werd het in twee delen verdeeld. Het gedeelte ten zuiden van de stad moest door de buitendijkers worden onderhouden. De andere hoek werd in de gaten gehouden door de binnendijkers. Elk had de taak om op de dijk te letten en indien nodig in onderhoud te voorzien. Hierdoor is in 1576 het monument de Stenen man op de Westerzeedijk geplaatst. Het monument heeft 2 gelijk koppen, ook wel  een Januskop genoemd naar de Romeinse God Janus. Eén kop wijst naar het noorden en de andere kop naar het zuiden. De originele kop van dit monument ligt nu in het Fries museum in Leeuwarden. Het rijksmonument is meerdere malen onder handen genomen en gerenoveerd. Nu is het in eigendom van Stichting waterschapserfgoed, zij houden het beeld goed in de gaten zodat het zoveel mogelijk blijft zoals het bedoeld is.

De stenen man in het nu

Over de jaren heen is de achtergrond van het standbeeld de Stenen man wat verwaterd. Toch werd deze plek veel gebruikt als herkenningspunt. Was jij je kinderen kwijt of waren je kinderen jou kwijt? Dan was dit de plek waar je elkaar weer zou ontmoeten. Ook kreeg dit beeld een extra boodschap. Zo werd er vaak tegen kinderen gezegd dat als ze drie keer om deze stenen man zouden lopen ze zeer snel een broertje of zusje zouden kunnen verwachten. Deze traditie is iets wat nog vele jaren door bleef gaan. Waar uit de volksmond het geassocieerd werd met de Ooievaar die kinderen bracht. Nu is de Stenen man een plek om te genieten van het uitzicht maar uiteraard ook een plek om terug te gaan naar de geschiedenis. Want zonder deze mensen was Harlingen niet geweest wat het nu is. Een stad met vele monumenten waaronder de Stenen man, oftewel de stiennen man.