Afsluitdijk

Terwijl er in de 17e eeuw al plannen waren om de Zuiderzee af te sluiten door middel van de Afsluitdijk, was dit door gebrek aan kennis en techniek nog niet mogelijk. Jaren later in 1891 werden de eerste plannen uitgewerkt door een jonge ingenieur genaamd Lely. 22 jaar later toen hij minister van Waterstaat was stelde hij zijn plannen voor aan het kabinet. Desondanks ging het kabinet niet direct in zee met deze plannen, maar werd het uitgesteld.

Geschiedenis van de Afsluitdijk

Omdat er tijdens de Eerste wereldoorlog veel mensen honger leden wilden veel mensen graag zelfvoorzienend zijn als het ging om voedsel en was er meer vruchtbare landbouwgrond nodig. Terwijl de Eerste wereldoorlog nog steeds plaatsvond, waren er in het jaar 1916 meerdere opeenvolgende problematische gebeurtenissen. Zo was er een overstroming in het Zuiderzeegebied, vielen er gewonden en doden. Ook raakte duizenden mensen hun huis kwijt en was er een enorme economische schade toegebracht. Men ging inzien dat er nu echt iets moest veranderen en meneer Lely diende zijn plannen voor de Afsluitdijk in. Toch koos het parlement ervoor om pas in 1918 akkoord te gaan met de Zuiderzeewet.

De aanleg van de Afsluitdijk

Helaas overleed Cornelis Lely op 74 jarige leeftijd in het jaar 1919 waardoor hij de aanleg van de Afsluitdijk niet meer heeft meegemaakt. Deze vond namelijk een jaar later plaats. Toen de aanleg van deze Afsluitdijk eindelijk van start was gegaan werd er alsnog een vijfjarige stop ingelast vanwege een verslechterde economie. Toen er in 1925 verder gebouwd kon worden, werden de werkzaamheden versneld. Duizenden mensen hebben zich ingezet om met al hun kracht mee te werken aan de bouw van deze dijk. Omdat dit project veel opleverde kwamen de steenzetters van mijlen ver. Dit was een bijzondere aangelegenheid. Daar waar eerst nog gewoon zee lag, was nu ineens een weg aangelegd van ruim 30 kilometer.

 

Afsluitdijk aanlegNa zeven jaar bouwen brak in 1932 het prachtige moment aan dat het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht werd. Toch vond niet iedereen dit geweldig nieuws. De reden daarvoor was dat verschillende dorpen afhankelijk waren van de visserij in de Zuiderzee en door de aanleg van de dijk veranderde het water van zout naar zoet. De visserij leverde niet meer zoveel geld op en velen moesten ander werk gaan zoeken.

Tijdens de oorlogsperiode

De Afsluitdijk was niet alleen iets waar men zich mee bezig hield tijdens de Eerste wereldoorlog. Tijdens de Tweede wereldoorlog in 1940 probeerde namelijk de nazi’s uit Duitsland deze dijk in te nemen. Deze gebeurtenis staat ook bekend onder de naam Slag om de Afsluitdijk. Gelukkig waren de Nederlandse troepen (die in de minderheid waren en minder goed bewapend waren) sterk genoeg om hen tegen te houden bij Kornwerderzand. De Stelling Kornwerderzand is ook de enige Nederlandse stelling waarbij het gelukt is om de Duitsers tegen te houden.

De Afsluitdijk van tegenwoordig

AfsluitdijkInmiddels bestaat de Afsluitdijk bijna 90 jaar. In al deze tijd heeft deze dijk gefunctioneerd als waterkerende en economisch. Doordat deze dijk er kwam is Nederland een stuk veiliger gemaakt en is er extra land gewonnen. Uiteraard zijn de sluizen verouderd en aan versterking toe. Het wordt moeilijker om steeds hoger wordend zeewater te keren en IJsselmeerwater dat over is, te lozen. Hiermee komt de veiligheid ook in gevaar. Toch wil de Rijkswaterstaat uit respect voor de geschiedenis de Afsluitdijk een opknapbeurt geven.