Sneeker Waterpoort in Sneek

Ben je in de binnenstad van Sneek? Dan is één van de dingen die je echt niet over het hoofd kunt zien De Sneeker Waterpoort. Als men over de Waterpoort spreekt weet de gemiddelde inwoner van Sneek waar over gesproken wordt. Waarschijnlijk zijn minder mensen zich bewust dat er in het verleden in totaal vijf waterpoorten en twee landpoorten waren. Vanwege sloop is de meerderheid hiervan helaas niet meer terug te vinden. Gelukkig bleef er toch nog één staande dat inmiddels het symbool van Sneek geworden is.

Geschiedenis Sneeker Waterpoort

Sneeker waterpoortAls je het hebt over De Sneeker Waterpoort is het net alsof je naar een klein kasteel kijkt dat op een brug tussen de stadsgracht geplaatst is. Wat dit stenen bouwwerk kenmerkt zijn de twee achtkantige torens. Er wordt vanuit gegaan dat de waterpoort rond 1492 gebouwd is. Het doel hiervan was dat de poort de toegang van boten tegenhield. Dit was in de tijd dat er ook een stadsmuur rond Sneek werd gebouwd. Geen enkele andere Friese stad had een stadsmuur. De poort kon worden afgeloten met hekken. Daarvoor konden bomen in het water worden gelegd, zodat je met de boot de stad niet binnen kon komen. Eeuwen later in 1613 had de poort geen militaire verdedigingsfunctie meer dus werd de poort verbouwd tot sierpoort.

In 1785 had het middengedeelte een sterk 18e eeuws uiterlijk gekregen doordat er een wachterswoning in gemaakt werd. Verbazingwekkend hoe de poortwachter hier, in een hele kleine ruimte woonde met zijn vrouw en gezin van 6 tot 9 kinderen. Veel ruimte hadden ze niet, maar toch was dit hun huis. De poortwachter zelf moest elke avond om 10 uur de waterpoort afsluiten met hekwerk en elke ochtend om 5 uur werd deze weer open gedaan. 40 jaar later in 1825 was besloten om de poort niet meer ’s nachts te openen. Hierdoor verloor de waterpoort definitief haar functie.

Waterpoort in Sneek bijna afgebroken

Dat alle andere poorten in de 19e eeuw werden afgebroken, maakte het nog erg spannend voor de waterpoort in Sneek. Als de bevolking niet gestreden had voor het behoud van De Sneeker Waterpoort, was deze poort er vandaag de dag niet meer. Voor stoomboten was het namelijk onmogelijk om hier onderdoor te gaan. De poort verwees ook naar de goede tijden van de gouden eeuw. Het was dus voornamelijk gebouwd als een uiting van de rijkdom van de stad Sneek, omdat men dit in de 19e eeuw graag wilden koesteren. Nog een interessant weetje is dat het uurwerk van De Sneeker Waterpoort 5 minuten voor liep. Dit werd gedaan om de klok lang genoeg geluid te laten maken. Zo kregen de inwoners voldoende gelegenheid om op tijd binnen de stadsmuren te komen. Was je te laat? Dan was dat jammer en kostte het je 6 stuivers om binnen de stadsmuren te komen.

De Sneeker Waterpoort van nu

Als je kijkt naar De Sneeker Waterpoort van nu is er niet veel veranderd. Mocht je over de trappen op de brug van de Waterpoort willen lopen, dan is het mogelijk om op de brug zelf te pauzeren. Zo kun je tussen de bouwmuren door het uitzicht van de stadsgracht bewonderen. Heel leuk om te doen, zeker wanneer de stad gedurende december gezellig gemaakt is met sierverlichting. Wat een romantische sfeer geeft dit dan!

Wat ook niet onbelangrijk is om te weten is dat wanneer je deelneemt aan de Elfstedentocht, dat je dan zeker langs De Sneeker Waterpoort zult komen.