Wijnaldum

Wijnaldum in het Fries bekend als Winaam of zelfs Winaem, is een dorp dat onderdeel is van gemeente Harlingen. Deze gemeente ligt op 11 minuten rijden van Wijnaldum vandaan. Je bent hier dus zo. Dit is heel handig voor wanneer je boodschappen moet doen. In Harlingen zijn namelijk verschillende supermarkten te vinden. Ook is het dorp dicht aan de Waddenzee gelegen. Hierdoor ben je niet ver verwijderd van het Harlinger strand en kun je dus ook gemakkelijker met een boot richting de Waddeneilanden gaan.

Zo’n 4,5 kilometer van het dorp vandaan ligt misschien wel de meest opvallende plaatsnaam van Friesland genaamd Sexbierum. Ondanks dat Wijnaldum heel westelijk gelegen is, is het dorp wel goed toegankelijk met de auto. Je kunt er voor kiezen om via boeren paadjes naar Wijnaldum te gaan, maar er zijn ook snelwegen aangelegd. Via de Afsluitdijk kun je dus gemakkelijk naar dit dorp gaan, maar ook via Leeuwarden is het dorp goed te bereiken. Wanneer je van rust en natuur houdt is dit dus een prachtig dorp om te wonen. Daarnaast zijn winkel gelegenheden niet ver weg. Hierdoor kun je halen wat je nodig hebt en ook tot rust komen in de Friese natuur. Wijnaldum bestaat maar uit een aantal straten en had in 2017 een inwoneraantal van 490.

Geschiedenis van Wijnaldum

Het dorp werd voor het eerst in de 13e eeuw vermeld en is ontstaan als een terpdorp. In 1357 droeg het dorp de naam Wynaldum. 42 jaar later heette de plaats Wynaldem en een jaar daarna had het dorp de spelling Wynalden. Tot het jaar 1579 bleef dit zo. Vanaf dat moment was Winaem de dorpsnaam. Er ging nog 139 overheen voordat de uiteindelijke spelling Wynaam werd. Misschien vraag je je af: hoe is Wijnaldum eigenlijk ontstaan? De terp waar het dorp ontstond heet Kwelderrug en is gelegen aan de Riedslenk. Later behoorde dit voor een deel tot de Sexbierumervaart. Tijdens de 19e en 20e eeuw groeide het dorp langzaamaan steeds iets meer.

Wijnaldum

Wijnaldum beschikt over een Hervormde kerk genaamd De Andreaskerk. Helaas kun je alleen de overblijfselen nog terugvinden die zich bevinden aan de noordkant van de kerk. Denk hierbij aan de preekstoel met sierlijk houtsnijwerk uit 1729. De kerktoren zelf is in 1684 ingestort doordat deze al erg oud was. De Andreaskerk behoort tot één van de elf rijksmonumenten van Wijnaldum.

Waar staat dit dorp nog meer bekend om?

Op één van de terpen van Wijnaldum is ooit een grote vondst gedaan. De mantelspeld die hier gevonden is wordt “de Grote fibula van Wijnaldum” genoemd. Op het moment dat men deze speld vond, begon er een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit dorp maar ook de plaats Voorrijp tijdens de 7e eeuw al vestigingen van belang waren. In diezelfde tijd stond er in Wijnaldum een hoofdgebouw met ateliers. Deze ateliers waren een bezit van ambachtslieden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een wapensmid, bronsgieters, wevers, goud- en zilversmeden en glas- en barnsteenbewerkers. Tijdens het archeologisch onderzoek vond men ook een Arabische zilveren munt dat in een sieraad was verwerkt. Zo’n munt heet een Dirhem. De mogelijkheid bestaat dat deze munt in Wijnaldum terecht is gekomen toen Vikingen zich bezighielden met handel.

Vorig artikelMolkwerum
Volgend artikelMantgum