Sint Nicolaasga

Sint Nicolaasga, in het Fries bekend als Sint Nyk is een dorp dat in oktober 2016 zo’n 5089 inwoners telde. Deze plaats ligt ten Zuid-Westen van Joure.

Geschiedenis Sint Nicolaasga

In het jaar 1399 werd dit dorp vermeldt onder de naam Sinte Nyclaesga. De adellijke familie genaamd van Eijsinga bepaalde verder de belangrijke ontwikkelingen van dit dorp. Gunstig om te weten is dat deze adellijke familie afstamde van Johan Vegillin van Claerbergen. In de 18e eeuw liet hij de toen nogal woeste streek, ontginnen en bebossen.

Bezienswaardigheden Sint Nicolaasga

Sint NicolaasgaDit dorp heeft een kerk met een bijpassende naam: de Sint-Nicolaaskerk. Doordat Nicolaus Hollandinus, de pastoor van Sint Nicolaasga in ballingschap ging vanwege de reformatie, kwamen kerk, kerkhof en bezittingen van deze pastorie in het jaar 1580 in andere handen. Voor een lange tijd hielden de Katholieken hun diensten in een schuilkerk die op de heide stond.

Het duurde zo’n 255 jaar voordat er in Sint Nicolaasga een nieuwe kerk werd gebouwd. Dit was een waterstaatskerk die van het jaar 1835 tot 1885 bezocht werd. Aan het eind van de 18e eeuw werd begonnen aan de bouw van de kerk die er vandaag de dag nog steeds staat. Voor de streken rondom dit dorp is het Rooms-Katholieke kerkgebouw zeer bijzonder. De reden daarvoor is dat het een bedehuis is waarvan Nicolaas van Myra de beschermheilige is. In 1935 werd er naast de kerk een toevoeging gebouwd, namelijk de Lourdesgrot van Sint-Nicolaasga.

Ten oosten van Sint-Nicolaasga staat een Amerikaanse windmotor. Deze werd gebouwd in de jaren dertig van de 20e eeuw. In het jaar 2008 was het motorhuis van de molen in zo’n slechte staat dat het bijna uit elkaar viel. Helaas is deze windmotor niet voor publiek geopend en ook is deze molen niet in staat om te malen. Wel is deze molen onderdeel van een rijksmonument.

Sint Nicolaasga van nu

Jaarlijks vindt het evenement de “Sint Nykster Merke” plaats. Dit begint altijd op de eerste donderdag van september en duurt vervolgens drie dagen. Sinds het jaar 1950 wordt er op de eerste dag van dit jaarlijkse evenement een allegorische optocht gehouden. Grote en kleine praalwagens komen voorbij en verschillende Friese bands en muziekkorpsen doen ook mee aan deze gebeurtenis. In de ochtend en avond gaat deze optocht door het dorp heen. Verdere activiteiten zijn: optredens, kermis en verschillende volksspelen. Dat laatste organiseert de Vereniging Voor Volksspelen (V.V.V.)

Verenigingen

Qua sport staat Sint Nicolaasga bekend om de voetbalvereniging Renado die in april 1938 werd opgericht en nog steeds actief is. Renado staat voor Recht naar doel.

Omdat dit dorp een Katholieke achtergrond heeft en er veel jongeren zijn die opgroeien in deze plaats, is er voor hen de jongerenvereniging genaamd De Katholieke Plattelands Jongeren (KJP) Sint Nyk. De jongerenvereniging KJP is verdeeld over meerdere plaatsen van Nederland. In Friesland is deze vooral te vinden in kleinere woonplaatsen op het platteland.

Vorig artikelBalk
Volgend artikelMenaldum