Menno Simons monument

Wanneer je het dorp Witmarsum bezoekt wil je misschien ook weten waar het Menno Simons monument te vinden is. Dit monument ligt namelijk niet in het dorp zelf, maar zo’n 1 kilometer buiten Witmarsum. Het bezoekersadres hiervoor is It Fliet 1 8748 EA Witmarsum. Dicht bij dit adres stond in de 16e eeuw ook “het oude preekhuis” waar Doopsgezinden vanuit Witmarsum bijeen kwamen. In 1535 werd Menno Simons hier pastoor in De Koepelkerk. Eeuwen later in 1828 werd er een ander gebouw met een koepel geplaatst, maar deze werd 48 jaar later in 1876 al weer afgebroken. Wel kwam er toen een nieuwe kerk voor in de plaats.

Menno Simons Monument

Menno Simons MonumentDrie jaar nadat het gebouw met de koepel werd afgebroken, werd op de oorspronkelijke plaats het Menno Simons Monument geplaatst.
104 jaar later in 1983 werd het monument opgeknapt op een grondige manier. In 2007 heeft er nogmaals een grondige opknapbeurt plaats gevonden. Rondom het monument kun je vier plaquettes lezen waar teksten van en over Menno Simons op staan. De teksten zijn in deze volgorde geplaatst:

“Ter gedachtenis van Menno Simons, geboren te Witmarsum 1496, 1536 Menno’s uitgang uit het Pausdom.”
“Drie eeuwen lang vergaderden op deze plek de doopsgezinden van Witmarsum c.a.”
“Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetwelk gelegd is, namelijk Jezus christus, 1 Cor. 3:11, levenswoord van MENNO SIMONS.”
“Naar luid der overlevering sprak Menno hier tot zijne eerste volgers.”

Menno Simons Monument bekijken

Wil je zelf het Menno Simons Monument eens komen bekijken? Doordat het monument vrije toegang heeft, is het voor iedereen toegestaan om naar het monument toe te lopen. Dit kan ontzettend interessant zijn wanneer je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Friesland. Wellicht kom je iets te weten wat je nog niet wist. Het monument staat in een bosrijke omgeving waardoor je ook gelijk tijd hebt voor het maken van een prachtige wandeling. Zo sla je twee vliegen in één klap.

Vorig artikelMuseum Hert fan Fryslân
Volgend artikelFries Landbouwmuseum