Gorredijk

Gorredijk of zoals de Friezen het noemen De Gordyk, telde in het jaar 2017 een aantal inwoners van 7.357 en is daarmee ook het grootste dorp in de gemeente Opsterland. De Opsterlandse Compagnonsvaart loopt dan ook door het centrum. Inwoners van Gorredijk worden ook wel Gordyksters genoemd en kregen tijdens de handelseeuw de bijnaam “handjeklappers”

Geschiedenis van Gorredijk

Net als Joure wordt Gorredijk een Vlecke genoemd. Dit dorp is ontstaan uit turfwinning en in het verleden werd er in deze plaats veel ingevoerd, opgeslagen en verhandeld. Vooral vanuit de streek achter Tijnje werd vroeger veel turf doorgevoerd. In die regio was er vreselijk veel armoede. In het jaar 1823 zegt de Nederlandse schrijver en politicus genaamd Jacob van Lennep het volgende erover: “Iets westelijker dan het Heerenveen ligt de Gordijcke, waar not enige halve wilden of holbewoners wonen, wier huizen half onder den grond zijn en die van roof en bedelarij leven.”

Tegenwoordig ziet Gorredijk er heel anders uit dan vroeger. Eeuwen geleden bedekten uitgestrekte hoogveengebieden Zuidoost Friesland. Later werd dit veen allemaal afgegraven waardoor er ineens veel mensen naar dit toen nog schaars bevolkte gebied toe kwamen. Met deze bevolkingsgroei bleef de industrie op een gelijk level doorgaan. De oorspronkelijke bewoners van Gorredijk waren boeren die boekweit, haver, rogge, erwten, bonen, vlas en kruiden verbouwden. Daarnaast hielpen zij schapen en bijen.

Om al het turf te vervoeren moest er een kanaal komen. In het jaar 1630 werd de Hegedyk doorgegraven en een jaar later werd dit gezien als het beginpunt van de veenkolonie Gordyk. Zo ontstond er een kanaal naar de Gorrevenen.

Plaatselijk Belang

GorredijkHet plaatselijk belang is een organisatie die op 22 november in het jaar 1880 opgericht werd met als doel bewoners te helpen. Hierdoor konden lokale bewoners geld lenen van de organisatie. Verder was het Plaatselijk belang betrokken bij zaken die in en rond het dorp speelde. Een voorbeeld hiervan was de aansluiting op het net van de Nederlandse Tramweg Maatschappij. Deze organisatie is tegenwoordig ook nog steeds betrokken bij Gorredijk. Het plaatselijk belang overlegt met het gemeentebestuur en informeert vervolgens de dorpelingen via een website om hen op deze manier te laten weten wat er gaande is in het dorp.

Het Centrum van Gorredijk

Voor dorpen rondom Gorredijk had dit dorp een centrumfunctie. Dit was vooral handig voor werk en kleinhandel. Nog steeds zijn straten als Langewal, Brouwerswal en Molenwal de belangrijkste straten van dit dorp. Allen worden gekruist door de Hoofdstraat. In de jaren zeventig en tachtig zijn er verschillende straten bijgebouwd. De wijk Loevestein brengt Gorredijk en Lippenhuizen dichter bij elkaar.

De bekende woensdagmiddagmarkt

Vanaf het jaar 1694 mocht Gorredijk elke woensdag een weekmarkt houden. Dit is dan ook gelijk waar de bekende woensdagmiddagmarkt vandaan komt. In deze eeuw ontstonden ook de voorjaars- en najaars-veemarkt. Hierbij werden de koeien van stal gehaald of zij moesten juist op stal. In die tijd brachten boeren hun boter naar de Boterwaag wat nu een kantoor is. Hun granen brachten zij naar de korenbeurs dat lang een herberg is geweest. In het dorp Gorredijk zijn er drie scheepswerven, twee kalkovens en een touwslagerij geweest.

Vorig artikelWoudsend
Volgend artikelDrachten