Akkrum

Akkrum is een dorp dat sinds 2014 deel uitmaakt van de gemeente Heerenveen. Het is een plaats waar watersport centraal staat. Doordat Akkrum naast het dorpje Nes ligt, wordt het ook wel Akkrum-Nes genoemd. Het dorp telt ongeveer 4000 inwoners. Toch is het hier in de zomer drukker dan in de winter door alle vakantiegangers. Niet alleen in Nederland is deze plek een populaire locatie voor watersport, maar ook in de omliggende landen is dit dorp erg populair.

Geschiedenis Akkrum

Het volksverhaal gaat de ronde dat omtrent het jaar 1400 twee mannen een rivier gegraven zouden hebben wat nu de Boorne is. Het doel van het graven van deze sloot was om verschillende nederzettingen met elkaar te verbinden. Aangekomen bij Akkrum kregen de twee gravers een meningsverschil en splitsten zich op. Doordat zij beide een verschillende kant op gingen groef één de Kromme Knillis en de ander de Meinevaart. Daardoor staan zij nu ook bekend als Manke Meine en Kromme Knillis. Toch is er meer aan dit verhaal waaraan Akkrum zijn naam te danken heeft. Terwijl de mannen aan het werk waren ontdekte één van hen (Knilles) een hele grote bocht in de vaart. Dit was ter hoogte van het huidige Akkrum. Daarom riep Kromme Knilles tegen zijn collega: “Ach Krom!” Deze uitspraak werd door de boeren opgepakt en zij besloten dat dit wel een mooie naam voor hun dorp zou zijn. Deze twee reuzen zijn het beeld geworden van het dorp en dus ook de oorsprong van de naam Akkrum. Hierdoor zijn deze twee mannen ook terug te vinden in de literatuur dat gaat over sagen en legenden in Nederland.

Rijksmonumenten in Akkrum

Akkrum-1In het dorp Akkrum zijn 24 inschrijvingen van rijksmonumenten. Het merendeel daarvan bestaat uit boerderijen, kerken en Tuin, park en plantsoenen. Eén van de rijksmonumenten in dit dorp is Coopersburg. In 1900 liet Folkert Harmens Kuipers een tehuis bouwen in zijn geboorteplaats (Akkrum). Het heeft de naam Cooper omdat hij in Amerika een succesvolle zakenman was geworden. Hij wilde graag iets betekenen voor arme ouderen.

Dit rijksmonument is zo gebouwd dat het een middenpartij met twee woningen, een regentenkamer en twee rijen van ieder tien woningen aan weerskanten heeft. Vier jaar later na de bouw overleed de zakenman. Twee jaar na zijn overlijden werd er in 1906 in de tuin van het tehuis een Mausoleum gebouwd. Een Mausoleum is een speciaal, monumentaal graf gebouwd voor mensen die vaak veel betekende voor de medemens. In het jaar 2000 werd Mausoleum van Cooper opgenomen in het monumentenregister.

Welgelegen en de watertoren

Een ander monument is Welgelegen. Deze werd in 1924 gebouwd en de ontwerper hiervan was de zoon van de man die Coopersburg had ontworpen. Welgelegen was gebouwd met als doel om ongehuwde vrouwen en weduwen onderdak te bieden. Dit gebouw heeft expressionistische kenmerken, een middenrisaliet en twee zijden met 5 woningen aan elke kant.

In het jaar 1957 is er een watertoren in Nes, vlak bij Akkrum gebouwd. Deze toren is identiek aan de watertoren in Sint Jacobiparohie en is 41 meter hoog. Het waterreservoir is 515 m3. Een leuk weetje is dat deze watertoren tijdens een Fries evenement gedurende de zomer van 2000 veranderd werd in een grote schemerlamp. Helaas is de toren sinds 2007 niet meer in gebruik als watertoren. Vanaf dit moment werd er besloten dat de watertoren alleen nog mocht worden gebruikt als toeristische trekpleister. Als dit niet mogelijk was, kon het gebouw ook nog worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Zolang het verkeer er maar geen hinder van ondervindt.

Wat werd er uiteindelijk met de watertoren gedaan?

In 2012 waren veel inwoners van Nes erop tegen dat deze toren mogelijk zou gaan functioneren als hotel. Dit kwam doordat zij van mening waren dat de watertoren te dicht bij het dorp stond en dit de privacy van de bewoners zou aantasten. Daarom kwam de gemeente met de oplossing om de ramen, die gericht zijn naar het dorp, te blinderen. Zo kon drie jaar later in 2015 de transformatie van watertoren naar hotel dan toch van start gaan. Friesland is sinds voorjaar 2016 een unieke ervaring rijker. In dat jaar werd het hotel met twee hotelkamers namelijk geopend. Akkrum is dus zeker de moeite waard om eens te bezoeken!

Vorig artikelJoure
Volgend artikelTerherne