Geschiedenis van Lemmer

In het jaar 1228 werd de geschiedenis van Lemmer gestart door een bisschop uit Utrecht erkend als Lenna. In het jaar 1165 kwam de naam Lammerbroeke voor die daarvoor al bekend stond als Lemsterhoek. Dit was een kleine vestiging ten westen van waar tegenwoordig de plaats Lemmer ligt. In het jaar 1197 lag deze plaats aan de Zuiderzee en kreeg deze plaats veel Hollandse invloeden binnen. Graaf Willem I liet toen een burcht bouwen. De plaats Lemsterhoek werd in 1400 door Hollanders verwoest en dit werd niet herbouwd. Schippers en vissers weten echter nog wel van dit vroegere bestaan af. Lyamer is ook een oudere variant van het nu zogeheten Lemmer.

Om verder in de geschiedenis van Lemmer te duiken moeten we naar het jaar 1422. In dit dorp werd in dit jaar namelijk door Jan van Beieren (ook bekend als Jan zonder genade) een kasteel gebouwd. Deze man werd door de Schieringers naar Friesland geroepen om de provincie te beschermen, maar de mensen in in dit gebied waren waarschijnlijk niet heel blij met hem. Bijna 100 jaar later werd er door Karel van Egmont een blokhuis gebouwd. Dit werd gedaan zodat het garnizoen een versterkt onderkomen had voor twee jaar. Daarna werd dit huis namelijk overgedragen aan de Bourgondiërs. Helaas is het onbekend hoe de burcht, het kasteel en het blokhuis eruit hebben gezien.

Dit dorp in oorlog staat

De geschiedenis van Lemmer blijft maar doorgaan en houdt nog niet op. Want tijdens de tachtigjarige oorlog in het jaar 1581 werd het dorp tegelijkertijd met de stad Sloten door de Spanjaarden veroverd. In het jaar 1672 dat in Nederland bekend staat als het rampjaar, probeerde ook bisschop van Münster genaamd Bernard von Galen deze plaats te bezetten. Dit lukte hem echter niet. 127 jaar later in het jaar 1799 waren er Britse troepen in Lemmer geland. Doordat er oorlogsschepen vanuit Groot-Brittannië de Zuiderzee op voeren, werd Nederland betrokken bij de oorlog die plaatsvond tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op dat moment werden de steden Enkhuizen, Medemblik en Stavoren bezet. Niet lang daarna zag men vanuit Lemmer de gigantische oorlogsschepen naderen.

Datzelfde jaar op 24 september voeren er twee Engelse oorlogsschepen voor de haven van Lemmer. De kapitein wilde graag de bestuurders ontmoeten aan wal van een sloep. Doordat het ging stormen moest hij de nacht doorbrengen in een herberg. Drie dagen daarna keerde hij terug naar het schip en eiste vervolgens het dorp en alle geladen schepen op voor de Engelsen. Er werd gedreigd dat Lemmer aan stukken zou worden geschoten als deze eis geweigerd werd.

Vervolg geschiedenis van Lemmer

Omdat dit dorp inmiddels versterking had gekregen van 500 gewapende boeren werd deze eis afgewezen. Waar ze echter niet op gerekend hadden was dat de beschieting van de Engelse inhield dat zij bekogeld werden met veertien, zestien en zelfs achttien pond kogels. Een aanval van anderhalf uur achtereen was lang genoeg geweest. Daarom besloot men om als teken van overgave op de kerktoren de vlag uit te steken. Op verschillende plaatsen werd er een oproep gedaan om Lemmer te bevrijden. Deze oproep zorgt dat de geschiedenis van dit gebied nu in de boeken terug te vinden is. Veel van de geschiedenis van Lemmer is er niet meer terug te vinden. Dit komt voornamelijk door de afbrandingen die het in al die jaren te voortduren heeft gehad. Toch is deze plaats ondanks dit feit een zeer leuke plek om te bezoeken.